Kurs grafiki komputerowej w formie on-line obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator z elementami InDesign. Czas trwania kursu: 5 dni x 7 godzin = 35 godzin. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Udział w kursie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników kursu, terminu realizacji zamieszczone będą w Aktualnościach.

Biuro LGD Zielone Mosty Narwi
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica

e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl
Tel. 502 240 357

Znajdź nas na: