Kurs prawa jazdy kategorii D (dla osób posiadających prawo jazdy kategorii C) obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe, badania lekarskie i psychologiczne. Czas trwania kursu: 60 godzin. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Udział w kursie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Organizator nie pokrywa kosztu egzaminu.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników kursu, terminów i miejsca realizacji zamieszczane będą w Aktualnościach.

Biuro LGD Zielone Mosty Narwi
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica

e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl
Tel. 502 240 357

Znajdź nas na: