Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Strategia

Strategia (LSR) - PROW 2014 - 2020

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 30.12.2015r.
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 13.06.2016r. 
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 28.11.2017r
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 2019r.
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 2020.02.
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 2021.03.26
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 2021.06.22
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 2021.11.16
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 2022.06.21
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 2022.12.27
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 2023.02.28
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi - 2023.08.02

Harmonogram naborów 2023.08
Harmonogram naborów 2022.12
Harmonogram naborów 2022.01

Harmonogram naborów 2021.06

Harmonogram naborów 2021.04
Harmonogram naborów 2020.02

Harmonogram naborów 14.11.2018

Harmonogram naborów 21.12.2017

Harmonogram naborów.

Plan komunikacji

Harmonogram realizacji palnu komunikacji na rok 2016
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 (aktualizacja) 
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022 (aktualizacja)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022 (aktualizacja-wrzesień)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022 (aktualizacja-listopad)
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023 (aktualizacja-luty)Grupy defaworyzowane

Dokumenty towarzyszące:

Procedury LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014 - 2020 - 2022.06.21
Procedury LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014 - 2020 - 16.11.2021r.

Procedury LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014 - 2020 - 26.03.2021r.

Procedury LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014 - 2020 - 28.11.2017r.

Procedury LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014 - 2020 - 06.10.2016r.

Procedury LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014 - 2020 - 30.12.2015r. 

Lokalne kryteria wyboru operacji - wyciąg z Procedur
Lokalne kryteria wyboru operacji - wyciąg z Procedur (2021.03.26)
Lokalne kryteria wyboru operacji - wyciąg z Procedur (2021.11.16)

Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia - wyciąg z Procedur (stan na 16.11.2021)
Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia
 - wyciąg z Procedur (stan na 26.03.2021)
Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia
 - wyciąg z Procedur (stan na 28.11.2017)
Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia
 - wyciąg z Procedur (stan na 06.10.2016)
Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia
 - wyciąg z Procedur (stan na 30.12.2016)

Regulamin pracy Rady LGD Zielone Mosty Narwi - 30.12.2015r.

Regulamin doradztwa (2016r.)
Regulamin doradztwa (2021.03)

Zestawienie rzeczowo-finansowe
Zestawienie rzeczowo-finansowe 2016r.
Zestawienie rzeczowo-finansowe 2017r.
Zestawienie rzeczowo-finansowe 2018r.
Zestawienie rzeczowo-finansowe 2019r.
Zestawienie rzeczowo-finansowe 2020r. 
Zestawienie rzeczowo-finansowe 2021r. 
Zestawienie rzeczowo-finansowe 2022r.

Strategia (LSR) - Wsparcie przygotowawcze 2015 - 2016

Strategia (LSR) i projekty współpracy - PROW 2007 - 2013

Lokalna Strategia Rozwoju

Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi w dniu 08.04.2014r. dokonano zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2009-2015

Karta oceny zgodności operacji z LSR dla LGD Zielone Mosty Narwi.

Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD Zielone Mosty Narwi:

Kryteria oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru:

Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi w dniu 11.03.2014r. dokonano zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2009-2015

Karta oceny zgodności operacji z LSR dla LGD Zielone Mosty Narwi.

Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD Zielone Mosty Narwi:

Kryteria oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru:

W marcu 2013 roku przeprowadzono Analizę wskaźników w celu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi i dokonano korekty LSR zgodnie z wynikami analizy. Zmiany LSR zostały zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, czego wyrazem jest podpisany w dniu 25 kwietnia 2013 roku Aneks do Umowy Ramowej (Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju).

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2009-2015 obowiązująca od 25.04.2013r.

Karta oceny zgodności operacji z LSR dla LGD Zielone Mosty Narwi.

Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD Zielone Mosty Narwi:

Kryteria oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru:

Wersje archiwalne

W lipcu 2012r. LGD Zielone Mosty Narwi brało udział w organizowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Konkursie na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Na podstawie oceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego LGD Zielone Mosty Narwi zostało wybrane do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań. Uroczyste podpisanie aneksów do umowy ramowej oraz na funkcjonowanie LGD zwiększających budżet LGD o środki na dodatkowe zadania odbyło się w dniu 28 stycznia 2013r.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2009-2015 (dodatkowe zadania) zatwierdzona w dniu 20.03.2013r przez Walne Zebranie Członków.

Karta oceny zgodności operacji z LSR dla LGD Zielone Mosty Narwi.

Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD Zielone Mosty Narwi:

Kryteria oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru:

W 2011 roku przeprowadzono ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju i dokonano korekty LSR zgodnie z wynikami ewaluacji. Zmiany LSR zostały zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, czego wyrazem jest podpisany w dniu 20 stycznia 2012 roku Aneks do Umowy Ramowej (Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju). Lokalna Strategia Rozwoju. obowiązująca od 20.01.2012r. do 20.03.2013r..

Cele, przedsięwzięcia, wskaźniki LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR dla LGD Zielone Mosty Narwi.

Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD Zielone Mosty Narwi:

Kryteria oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru:

 


 

 

Lokalna Grupa Działania opracowała, na podstawie uwag nadesłanych przez Państwa, Lokalną Strategie Rozwoju, z którą mogą się Państwo zapoznać pod tym adresem: Lokalna Strategia Rozwoju.

Ankieta, która pozwoliła/pomogła opracować Lokalną Strategię Rozwoju.

Karta oceny zgodności operacji z LSR dla LGD Zielone Mosty Narwi.

Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD Zielone Mosty Narwi:

Kryteria oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru:


Projekty współpracy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Przygotowanie projektu współpracy z niemieckimi partnerami

W dniach 26.09-30.09.2011 w Wilhelmsglucksbrunn (Turyngia, Niemcy) odbyło się spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (RAG Wartburg, RAG Unstrat Hainich; RAG Eichsfeld, LGD Zielone Mosty Narwi), na którym omówiono możliwości, potrzeby i warunki współpracy międzynarodowej w ramach programu LEADER. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy, w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięli: Arkadiusz Pniewski (Dyrektor biura LGD Zielone Mosty Narwi), Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew członek Zarządu LGD Zielone Mosty Narwi, Tomasz Włoszczowski - członek stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi.

Ze strony niemieckiej udział wzięły następujące osoby: Alexander Seyboth (Thüringer Ökoherz), Marcel Vocke (Thüringer Ökoherz), Frithjof Karsten (Diakonia e. V.), Babette Mater (Diakonia e. V.), Arnold Voigt (Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn gGmbH), Andreas Steinert (Eichsfeld NöB e. V.), Mirko Klich (RAG Wartburgregion/IPU Erfurt), Simon Büttner (IPU Erfurt), Matthias Mucke (RAG Unstrut-Hainich/Kreisverband UH), Anke Trautmann (RAG Hainich-Werratal e. V.), Doreen Handke (Thüringen Vernetzungsstelle LEADER).

Spotkanie zorganizowane w Niemczech miało charakter roboczy i obejmowało:

 • 1 dzień - przyjazd i spotkanie z niemieckim koordynatorem spotkania (Thüringer Ökoherz), omówienie kwestii organizacyjnych i merytoryczne przygotowanie do spotkania.
 • 2 dzień - spotkanie z przedstawicielami niemieckich LGD i innymi instytucjami zaangażowanymi w projekt współpracy. Prezentacje partnerów, omówienie potrzeb i możliwości. Polska strona przygotowała informację i prezentację o swoim regionie po niemiecku (ulotka, prezentacja, dokumentacja).
 • 3 dzień - udział polskiego LGD w spotkaniu przygotowawczym do organizacji wydarzenia pt. "Dzień Regionów 2012"; spotkania i rozmowy z instytucjami biorącymi udział w tym wydarzeniu; polska strona przygotowała stoisko prezentujące region i działania LGD ZMN; udział w warsztacie tematycznym na temat wspierania lokalnego i regionalnego rozwoju m.in. poprzez program Leader. Warsztat podsumowujący cele i potrzeby, analiza i propozycje tematów współpracy.
 • 4 dzień - spotkania w terenie z osobami i instytucjami, które są zainteresowane udziałem w projekcie współpracy: przedstawiciele instytucji zajmujących się promocją turystyczną regionu: Wildkatzenzentrum Hütescheroda i Baumkronen Pfad w Hainisch Nationalpark oraz lokalnej produkcji ekologicznej, przetwórstwa i gastronomii, którzy biorą aktywny udział w przedsięwzięciach lokalnych grup działania - Gut Sambach i Gastgeber in Heyerrode Gasthof zum Alten Bahnhof, Grune Liga.

Celem spotkania było wyznaczenie wspólnych dziedzin i zainteresowań oraz możliwości wspólnego działania. Wybrano warsztat jako metodę i narzędzie lepszego poznania się i omówienia projektu międzynarodowego. Hasłem przewodnim spotkania była idea, którą niemiecki partner zawarł w tytule programu spotkania: "Kto myśli dalej, ten kupuje bliżej". W tym haśle zawierają się działania, które mają zasadnicze znaczenie i bezpośredni wpływ na rozwój lokalny i regionalny obszarów wiejskich: lokalna produkcja, lokalne przetwórstwo, lokalny produkt, lokalna marka, lokalna i regionalna sieć współpracy.
Podczas spotkania omówiono rozwój regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych projektów bezpośrednio związanych z takimi tematami jak: rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Zapoznano się z różnego rodzaju podejściem do takich obszarów działania jak: lokalny produkt i jego marketing - w zależności od regionu i kraju. Dyskutowano wokół takich tematów jak: zintegrowanie produktów rolnictwa ekologicznego, produktu tradycyjnego i regionalnego z ofertą agroturystyczną i gastronomiczną w regionie oraz wspieranie lokalnego przetwórstwa i budowanie ponad lokalnych sieci współpracy. Wynikiem spotkania było bezpośrednie poznanie się, poznanie miejsca pracy partnerów, ustalenie wspólnych tematów, skonstruowania propozycji projekty współpracy. Informacja ze spotkania została przedstawiona członkom na zebraniu walnym LGD ZMN w dniu 24 października 2011 roku.
Uczestnicy spotkania w Niemczech wyrazili inicjatywę realizacji projektu współpracy. Założeniem nadrzędnym takiego projektu jest współpraca międzynarodowa, dzięki której partnerzy projektu zdobędą nowe doświadczenie i know-how. Wśród celów szczegółowych wymienianych przez partnerów znalazły się:

 • promocja specyfiki regionu (produkty lokalne, rzemiosło tradycyjne) na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • podniesienie wiedzy i świadomości dot. zrównoważonego rozwoju (energie odnawialne, agroekoturystyka, bioróżnorodność)
 • wzmocnienie tożsamości i integracji lokalnej poprzez budowanie sieci producentów, produktów i odbiorców;
 • wzmocnienie więzi międzypokoleniowych poprzez łączenie tradycji z nowoczesnością

Zaplanowany projekt współpracy międzynarodowej łączy wiele aspektów związanych z rozwojem obszarów wiejskich, będzie przebiegał na wielu płaszczyznach.

Analiza potrzeb, możliwości i doświadczeń partnerów w celu ustalenia wspólnych priorytetów do projektu współpracy międzynarodowej LGD Zielone Mosty Narwi, RAG Wartburg, RAG Unstrat-Hainich i RAG Eichsfeld.
plik .pdf

Informacje o niemieckich partnerach

plik .pdf

Zobacz zdjęcia:
Przygotowanie projektu współpracy z niemieckimi partnerami


Projekt współpracy w ramach LSR – Wirtualny Obszar Turystyczny

Projekt współpracy pt. Wirtualny Obszar Turystyczny o akronimie WOT z działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu objętego PROW na lata 2007-2013 realizowany był w okresie: 23.12.2013r.-27.02.2015r.

Projekt realizowany był w partnerstwie czterech Lokalnych Grup Działania:

 • LGD Jagiellońska Przystań  (województwo lubelskie, powiat parczewski) - Lider Projektu,
 • LGD Zielone Mosty Narwi (województwo mazowieckie, powiat pułtuski) - Partner Projektu,
 • Stowarzyszenie LGD Zaścianek Mazowsza (województwo mazowieckie, powiat ostrołęcki) - Partner Projektu,
 • LGD Orzyc Narew (województwo mazowieckie, powiat makowski) - Partner Projektu. 

Cel projektu: Przedstawienie obszaru partnerskich LGD poprzez pokazanie lokalnych zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych.

Projekt obejmował następujące przedsięwzięcia:

 • opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego, 
 • opracowanie i wydruk albumów, 
 • dostawa kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru wirtualnego oraz podłączeniem do Internetu. 

Przedsięwzięciem realizowanym przez LGD Zielone Mosty Narwi było opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze działania LGD. 

Zapraszamy do odwiedzania Wirtualnego Obszaru Turystycznego.

TOP