Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy (nabór nr 16/2022, nr 17/2022, nr 18/2022, nr 19/2022

Administrator on piątek, 28 styczeń 2022 08:41.

Uwaga! Przyjmowane będą jedynie wnioski kompletne, to znaczy:
Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w dwóch kompletach, każdy w oddzielnym skoroszycie wpinanym do segregatora. Dokumenty należy ułożyć zgodnie z kolejnością wskazaną w sekcji wniosku „Informacja o załącznikach”. Kopie dokumentów Wnioskodawca wykonuje we własnym zakresie.
Każdy komplet musi zawierać: więcej informacji

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informacje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Ogłoszenie nr 16/2022 - Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze.
Limit naboru: 167 429,64 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 669 718,56zł)
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 150 000zł.

Ogłoszenie nr 17/2022 - Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze.
Limit naboru: 250 007,10€ (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 000 028,40zł).
Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

Ogłoszenie nr 18/2022 - Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne.
Limit naboru: 312 131,34 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 248 525,36zł).
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:
- do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
- do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
- do poziomu 80 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.
Wnioskowana kwota pomocy na operację nie może przekroczyć 250 000zł.

Ogłoszenie nr 19/2022 - Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.
Limit naboru: 16 951,89 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 67 807,56zł).
Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:
do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.
Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 65 000zł.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 21.02.2022r. do 07.03.2022r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w punkcie przyjmowania wniosków biura LGD Zielone Mosty Narwi, ul. Pułtuska 2, 06-121 Pokrzywnica (na I piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi od 28 stycznia 2022r. do 18 lutego 2022r. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego telefonicznie przez pracowników Biura LGD w terminie od 28 stycznia 2022r. do 18 lutego 2022r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502 240 357; 516 346 453. Więcej na temat wsparcia doradczego.

Szczegóły i pełna treść ogłoszeń o naborach wniosków - zobacz

Bezpłatne doradztwo w Biurze LGD: 28.01.2022r. - 18.02.2022r.

Administrator on niedziela, 23 styczeń 2022 04:38.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanym naborem wniosków na:

Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 167 429,64 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 669 718,56zł).
Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 250 007,10€ (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 000 028,40zł).
Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne – Limit naboru: 312 131,34 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 248 525,36zł).
Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru – Limit naboru: 16 951,89 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 67 807,56zł).

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy).

Usługi doradztwa świadczone są w formie telefonicznych konsultacji przez pracowników Biura LGD Zielone Mosty Narwi - po uprzednim umówieniu telefonicznym na konsultację pod nr telefonu:
kom. 502 240 357, kom. 516 346 453
w terminie od 28 stycznia 2022r. do 18 lutego 2022r.
 w następujących godzinach:

Poniedziałek  09.00 - 15.00
Wtorek 09.00 - 15.00
Środa  09.00 - 15.00
Czwartek  09.00 - 15.00
Piątek 09.00 - 15.00

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD na Karcie udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa.
Osoby korzystające z doradztwa podczas rozmowy telefonicznej zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi zawartych w ankiecie z przeprowadzonej usługi doradztwa oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji z przeprowadzonej usługi doradztwa. Przed skorzystaniem z doradztwa należy zapoznać się z treścią poniższych dokumentów.

Ankieta z przeprowadzonej usługi doradztwa
Plik PDF – pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Plik PDF – pobierz

Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.
LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego przez pracowników Biura LGD w terminie od 28 stycznia 2022r. do 18 lutego 2022r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD 20.01.2022

Administrator on poniedziałek, 10 styczeń 2022 13:53.

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi oraz § 12 Regulaminu Pracy Rady LGD Zielone Mosty Narwi zawiadamiam o Posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022r. (czwartek), godzina 08.30 w Hotelu Nosselia (Krzyczki Szumne 44, 05-190 Nasielsk). 

Prezes
Albert Jaworski

Zawiadomienie

Informacja - biuro nieczynne w dniu 7 stycznia

Administrator on piątek, 31 grudzień 2021 09:39.

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022r. (piątek) Biuro LGD w Pokrzywnicy będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja - biuro nieczynne w dniu 24 grudnia

Administrator on środa, 15 grudzień 2021 20:38.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r. (piątek) Biuro LGD w Pokrzywnicy będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

TOP