Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi z placówek oświatowych z obszaru LGD Zielone Mosty Narwi w ramach PROW 2014-2020. Szkolenie dotyczy edukacji ekonomicznej dzieci i rozwoju kompetencji przedsiębiorczości u dzieci. Czas trwania szkolenia: 2 dni (18 godzin lekcyjnych).
W ramach szkolenia zostanie wytypowanych 9 uczestników, których placówki oświatowe otrzymają materiały edukacyjne (sklep) do prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości wśród dzieci.

Termin:
Miejsce:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników zamieszczone będą w Aktualnościach. 

Biuro LGD Zielone Mosty Narwi
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica

e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl
Tel. 502 240 357

Znajdź nas na: