Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce ekologicznej. Konkurs ma na celu propagowanie świadomych postaw pro środowiskowych, rozwijanie sprawności manualnych i zdolności plastycznych i rozwijanie kreatywności wśród dzieci. W konkursie biorą udział dzieci szkół podstawowych z obszaru LGD Zielone Mosty Narwi z klas 0-6. Nagrody będą przyznawane w 2 kategoriach .

Termin: 10.10 - 17.11.2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w konkursie zamieszczone będą w Aktualnościach. 

Biuro LGD Zielone Mosty Narwi
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica

e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl
Tel. 502 240 357

Znajdź nas na: