O projekcie

Operacja pn. „Ekologicznie Lokalnie” o akronimie EkoLok, mająca na celu "Wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, edukacja mieszkańców w tym dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ekologii i przedsiębiorczości, oraz krzewienie i propagowanie świadomych postaw pro środowiskowych, i pro klimatycznych i pro zdrowotnych, oraz wspólna integracja, wymiana doświadczeń i aktywizacja społeczna na obszarze objętym działaniem partnerskich LGD" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana we współpracy: LGD Zielone Mosty Narwi oraz LGD Razem dla Radomki w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Warsztat / Konkurs

LGD Zielone Mosty Narwi w ramach realizacji projektu współpracy pt. "Ekologicznie Lokalnie" oferuje dzieciom z obszaru LGD:

  • Warsztat z zakresu ekologii - zobacz
  • Konkurs o tematyce ekologicznej - zobacz

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników warsztatów, terminów i miejsc realizacji jak również zasady konkursu zamieszczane będą w Aktualnościach.

Szkolenia / Seminarium

LGD Zielone Mosty Narwi w ramach realizacji projektu współpracy pt. "Ekologicznie Lokalnie" oferuje mieszkańcom obszaru LGD:

  • Szkolenie kadry pedagogicznej - zobacz
  • Szkolenie (ochrona środowiska w przedsiębiorstwach) - zobacz
  • Seminarium (ekologia i przedsiębiorczość) - zobacz

Udział w szkoleniach/seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników warsztatów, terminów i miejsc realizacji zamieszczane będą w Aktualnościach.

Warsztaty z zakresu ekologii zostaną przeprowadzone w 9 placówkach. Warsztaty prowadzone będą w grupach ok. 20 dzieci. Warsztaty obejmują wykład oraz zajęcia o charakterze rękodzielniczym, które zachęcają dzieci do nauki poszanowania zasobów środowiska, racjonalnej gospodarki odpadowej oraz świadomego recyklingu.

Termin:
Miejsce:

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników zamieszczone będą w Aktualnościach. 

Biuro LGD Zielone Mosty Narwi
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica

e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl
Tel. 502 240 357

Znajdź nas na: