Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zaprasza dzieci do udziału w warsztatach z zakresu ekologii "EKOWARSZTATY - recykling, które organizowane są w ramach projektu współpracy „Ekologicznie Lokalnie".

W warsztatach mogą brać udział grupy 20-25 dzieci w wieku 5 lat - zgłoszone przez  placówki oświatowe (przedszkola) z obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gmin: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.

Warsztaty mają na celu zachęcenie dzieci do nauki poszanowania zasobów środowiska, racjonalnej gospodarki odpadowej oraz świadomego recyklingu. 

Udział w warsztatach  jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty zostaną zrealizowane w listopadzie 2023r. Dokładny termin zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji. Miejscem realizacji warsztatów będzie zakwalifikowana placówka oświatowa. 

Termin zgłoszeń: 30 października 2023r. do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Biuro LGD Zielone Mosty Narwi
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica

e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl
Tel. 502 240 357

Znajdź nas na: