Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał oraz warsztaty z zakresu przetwórstwa mleka (serowarstwo) i z zakresu przetwórstwa mięsa (wędliniarstwo) organizowane są przez Lokalną Grupę Działania Zielone Mosty Narwi z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica w ramach operacji własnej pt. „Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne”.

Udział w szkoleniu/warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

W szkoleniu/warsztacie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.

W ramach realizacji operacji własnej przeprowadzone zostaną:
Dwa szkolenia z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał (tym również zagadnienia dotyczące innowacji oraz ochrony środowiska i zmian klimatu). Uczestnicy szkoleń będą mieli zapewnione wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
Miejsce: „Młyn Gąsiorowo”, Gąsiorowo 25, 06-150 Świercze
Termin: 03.09.2018r. lub 04.09.2018r.
Harmonogram

Jeden dwudniowy warsztat z zakresu przetwórstwa mleka (serowarstwo), w którym planowana liczba uczestników to 25 osób plus wykładowca. Zajęcia warsztatowe obejmują naukę podstaw sztuki serowarskiej (teoria i zajęcia praktyczne). W ramach warsztatów każdy uczestnik otrzyma książkę o domowym wytwarzaniu serów oraz zestaw serowarski do wytwarzania sera.
Miejsce: „Młyn Gąsiorowo”, Gąsiorowo 25, 06-150 Świercze
Termin: 10-11.09.2018r.
Harmonogram

Jeden dwudniowy warsztat z zakresu przetwórstwa mięsa (wędliniarstwo), w którym planowana liczba uczestników to 25 osób. Zajęcia warsztatowe obejmują naukę podstaw sztuki wędliniarskiej (teoria i zajęcia praktyczne). W ramach warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami przygotowania i doboru surowca, obróbki mechanicznej mięsa oraz obróbki termicznej mięsa.
Miejsce: „Młyn Gąsiorowo”, Gąsiorowo 25, 06-150 Świercze
Termin: 13-14.09.2018r.
Harmonogram

UWAGA!: NAGRODY
Dla uczestników warsztatów i szkolenia z przedsiębiorczości przewidziano atrakcyjne nagrody: 4 roboty kuchenne.
Nagrody dla uczestników warsztatów zostaną przyznane na zasadzie loterii na zakończenie warsztatów (2 nagrody dla uczestników warsztatu z zakresu serowarstwa oraz 2 nagrody dla uczestników warsztatu z zakresu wędliniarstwa).
W loterii mogą brać udział osoby, które są obecne na warsztatach oraz uczestniczyły w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości objętego projektem.
W przypadku osoby, która będzie uczestniczyła w dwóch warsztatach (serowarskim i wędliniarskim) i zostanie wylosowana do nagrody na pierwszym z warsztatów, nie bierze udziału w losowaniu nagród na kolejnym warsztacie.