Drukuj
Kategoria: O projekcie
Odsłony: 353

LGD Zielone Mosty Narwi realizuje operację własną pt. Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udział w szkoleniu/warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

W szkoleniu/warsztacie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.

W ramach realizacji operacji oferujemy:

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wiedzy, praktycznych umiejętności (poprzez organizację szkoleń i warsztatów) i pokazywanie dobrych praktyk (poprzez wydanie publikacji w postaci mapy i kalendarza).

Szczegółowy wykaz zadań objętych operacją:

  1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej operacji poprzez: ogłoszenia w prasie drukowanej;  utworzenie oraz wdrożenie strony internetowej projektu; wydanie kalendarza (wydanie publikacji w formie kalendarza przyczyni się do rozpowszechnienia informacji o realizowanym projekcie, umożliwi dotarcie z informacją o wpływie wykorzystania zasobów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości do mieszkańców/podmiotów obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, jak również utrwali w środowisku lokalnym informację o dobrych praktykach prezentujących wykorzystanie zasobów lokalnych w przedsiębiorczości (w tym produktów lokalnych). Kalendarze rozdysponowane zostaną mieszkańcom/ podmiotom/instytucjom z obszaru LGD Zielone Mosty Narwi).
  2. Przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał (tym również zagadnienia dotyczące innowacji oraz ochrony środowiska i zmian klimatu). Miejsce szkoleń: Gąsiorowo (gmina świercze, powiat pułtuski). Uczestnicy szkoleń będą mieli zapewnione wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
  3. Przeprowadzenie jednego warsztatu z zakresu serowarstwa, w którym planowana liczba uczestników to 25 osób plus wykładowca. Czas trwania warsztatu: 2 dni. Zajęcia warsztatowe obejmują naukę podstaw sztuki serowarskiej (teoria i zajęcia praktyczne). W ramach warsztatów każdy uczestnik otrzyma książkę o domowym wytwarzaniu serów oraz zestaw serowarski do wytwarzania sera. Dla uczestników warsztatów i szkolenia z przedsiębiorczości przewidziano atrakcyjne nagrody.
  4. Przeprowadzenie jednego warsztatu z zakresu wędliniarstwa, w którym planowana liczba uczestników to 25 osób. Czas trwania warsztatu: 2 dni. Zajęcia warsztatowe obejmują naukę podstaw sztuki wędliniarskiej (teoria i zajęcia praktyczne). W ramach warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami przygotowania i doboru surowca, obróbki mechanicznej mięsa oraz obróbki termicznej mięsa. Dla uczestników warsztatów i szkolenia z przedsiębiorczości przewidziano atrakcyjne nagrody.
  5. Opracowanie graficzne i druk mapy obszaru LGD Zielone Mosty Narwi prezentującej dobre praktyki wykorzystania zasobów lokalnych w przedsiębiorczości oraz produktów lokalnych.