Rekrutacja uczestników szkoleń z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał, warsztatów z zakresu przetwórstwa mleka  - serowarstwo oraz warsztatów z zakresu przetwórstwa mięsa – wędliniarstwo.

W szkoleniu/warsztacie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk).

Udział w szkoleniu/warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, kandydat zgłasza swój udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości oraz w jednym lub w dwóch proponowanych warsztatach. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń jedna osoba może zostać zakwalifikowana do udziału w dwóch warsztatach (z zakresu serowarstwa i z zakresu wędliniarstwa).

Szkolenie/warsztat skierowane są do następujących grup docelowych: osoby z grup defaworyzowanych (osoby do 30 roku życia oraz osoby po 50 roku życia), przedsiębiorcy, pozostałe osoby.

Szczegóły rekrutacji określa Regulamin
Regulamin rekrutacji
plik PDF - pobierz

Formularz zgłoszeniowy
plik PDF - pobierz
plik DOC - pobierz

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 16 sierpnia 2018r. (do godz. 12.00), poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy, al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji i podpisów, nie będą brane pod uwagę.

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w dwóch kategoriach:

  1. Osoby z grup defaworyzowanych: osoby do 30 roku życia/osoby po 50 roku życia oraz Przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą figurujące w CEIDG).
  2. Pozostałe osoby.

Każdy kandydat na uczestnika może złożyć tylko jedno zgłoszenie, tylko w jednej kategorii. Kolejne zgłoszenia od tej samej osoby nie będą brane pod uwagę.
Przy weryfikacji czy zgłoszenie zostało złożone w terminie, liczy się data wpływu do Biura LGD.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz przynależność do kategorii: Osoby z grup defaworyzowanych: osoby do 30 roku życia/osoby po 50 roku życia lub Przedsiębiorcy, tj. zgłoszenia osób z w/w kategorii mają pierwszeństwo przed zgłoszeniami osób z kategorii: „Pozostałe osoby”.
Osoby wyłonione do uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie zostaną poinformowani telefonicznie.