Norway
Norway
Norway

Regulamin rekrutacji (szkolenie z zakresu przedsiębiorczości oraz kurs: operator koparko-ładowarki)
plik PDF - pobierz

Formularz zgłoszeniowy (szkolenie z zakresu przedsiębiorczości oraz kurs: operator koparko-ładowarki)

Formularz zgłoszeniowy - OSOBY Z GRUPY DEFAWORYZOWANEJ (jeżeli jesteś w wieku do 30 roku życia lub po 50 roku życia, wybierz ten formularz)
plik PDF - pobierz
plik DOC - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - PRZEDSIĘBIORCY (jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wybierz ten formularz)
plik PDF - pobierz
plik DOC - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - POZOSTAŁE OSOBY (jeżeli nie należysz do wyżej wymienionych kategorii, wybierz ten formularz)
plik PDF - pobierz
plik DOC - pobierz

Harmonogram szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
plik PDF - pobierz (12.01.2019r.)

Harmonogram kursu operator koparko-ładowarki
plik PDF - pobierz

Plakat - projekt współpracy
plik PDF - pobierz

Regulamin rekrutacji (wyjazd studyjny)
plik PDF - pobierz

Formularz zgłoszeniowy (wyjazd studyjny)
plik PDF - pobierz
plik DOC - pobierz

Informacja o projekcie - pobierz