Norway
Norway
Norway

Wyjazd studyjny organizowany jest przez Lokalną Grupę Działania Zielone Mosty Narwi z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica w ramach projektu współpracy „Lokalna Akademia Kompetencji – LAK. Termin wyjazdu: 12-14 grudnia 2018r., miejsce: Miechów (obszar działania Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD).

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk).

W wyjeździe studyjnym biorą udział członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD oraz inne osoby z obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi, które współpracują/są zainteresowani współpracą z LGD Zielone Mosty Narwi na rzecz celów statutowych stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji LSR. Członkowie Zarządu i pracownicy Biura LGD są wyłączeni z procesu rekrutacji.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Członkowie LGD oraz inne osoby z obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi mogą zgłaszać swój udział w wyjeździe poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy (wyjazd studyjny)
plik PDF - pobierz
plik DOC - pobierz

Regulamin rekrutacji (wyjazd studyjny)
plik PDF - pobierz

Plan wyjazdu - zobacz

Termin nadsyłania zgłoszeń: od 19 do 21 listopada 2018r. do godz. 13.00.

Projekt współpracy pt. Lokalna Akademia Kompetencji (akronim: LAK) obejmuje swoim obszarem dwie Lokalne Grupy Działania: Zielone Mosty Narwi oraz Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD. Projekt ma za zadanie umożliwić mieszkańcom  obszarów partnerskich LGD doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji zawodowych poprzez korzystanie z dostępnych w ramach projektu szkoleń, kursów. Projekt stwarza możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z organizacjami, przedsiębiorcami, instytucjami z terenu różnych województw poprzez realizację wyjazdów studyjnych. Wizyty mogą skutkować przeniesieniem na własny teren pomysłów oraz rozwiązań innowacyjnych z zakresu przedsiębiorczości.