Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Bezpłatne doradztwo w Biurze LGD: 13.11.2018r. - 02.01.2019r.

Administrator on wtorek, 06 listopad 2018 10:10.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanym naborem wniosków na:

Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze - Limit naboru: 1 987 342zł
Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze - Limit naboru: 1 000 000zł
Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych - Limit naboru: 400 000zł
Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne - Limit naboru:
102 974,76zł
Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru - Limit naboru: 543 313,67zł

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy).

Usługi doradztwa świadczone są w formie bezpośrednich spotkań w Biurze LGD Zielone Mosty Narwi (Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica (pokój nr 5 na parterze) - po uprzednim umówieniu telefonicznym na spotkanie pod nr telefonu:
23 691 88 55, 502 240 357
w terminie od 13 listopada 2018r. do 2 stycznia 2019r.
w następujących godzinach:

Poniedziałek  9.00 - 15.00
Wtorek 10.00 - 16.00
Środa  9.00 - 15.00
Czwartek  9.00 - 15.00
Piątek 9.00 - 15.00

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD na Karcie udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.
LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 13 listopada 2018r. do 2 stycznia 2019r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na spotkania.

XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej na Północnym Mazowszu

Administrator on poniedziałek, 29 październik 2018 08:06.

Po raz 26. Oddział Poświętne w Płońsku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przeprowadził Olimpiadę Wiedzy Rolniczej. Obyła się ona w Płońsku 22 października 2018 roku. Partnerami MODR w tej operacji byli:

Gmina Naruszewo
Gmina Miasto Raciąż
Zielone Mosty Narwi

Olimpiada zorganizowano zgodnie z Regulaminem. Najpierw młodzi rolnicy pisali test, potem 5 najlepszych odpowiadało na pytania otwarte. W ten sposób wyłoniono piątkę laureatów. W XXVI edycji nagrody finansowe otrzymali:

I miejsce Łukasz Witkowski – 1200 zł
II miejsce Szymon Biernat – 1100 zł
III miejsce Marcin Chmielewski – 1000 zł
IV miejsce Adam Zajączkowski – 900 zł
V miejsce Mariusz Pawlak – 800 zł.

Środki na nagrody zostały pozyskane przez MODR O/Poświętne w ramach konkursu nr 2 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wymieniona piątka laureatów otrzymała również nagrody rzeczowe od KRUS PT w Ciechanowie. Druga piątka szczęśliwców, zajmująca miejsca od VI do X — Agata Ożdzińska, Grzegorz Bieńkowski, Katarzyna Kałuża, Łukasz Miłoszewski, Włodzimierz Podgórski. uzyskała bardzo dobre wyniki z testu więc została uhonorowana nagrodami rzeczowymi Nagrody dla nich ufundowali: Gmina Naruszewo i Zielone Mosty Narwi oraz firmy: LUVENA z siedzibą w Luboniu i Schaumann. MODR oprócz drobnych upominków dla wszystkich ufundował dla najlepszej dziesiątki olimpijczyków roczną prenumeratę „Wsi Mazowieckiej”.
Udział w olimpiadzie zadeklarowały 52 osoby, uczestniczyło 40, w tym 7 kobiet. Najwięcej zgłoszeń było z powiatu płońskiego, mławskiego, żuromińskiego.

Tradycyjnie olimpiadzie towarzyszyły wykłady. Stanowiły one zachętę dla młodych ludzi do podejmowania inicjatyw rozwiązujących problemy gospodarstwach rolnych, włączenia się w działania na rzecz zmian na wsi. Magdalena Kowalewska - MODR w Warszawie - zaprezentowała przykłady tworzenia sieci rzecz na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Krzysztof Kowalski - prowadzący Gospodarstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Kowalski” pokazał działania zrealizowane w jego gospodarstwie w ramach PROW 2007-2013 i 2014-2020. Natomiast Albert Jaworski mówił jak w praktyce społeczność lokalna tworzy strategie rozwoju lokalnego realizowane w ramach PROW, działanie 19., w oparciu o potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy swojego obszaru. Dobór tematów miał zachęcić młodzież do większej aktywności w życiu wsi i do podejmowania zmian w gospodarstwach. Zakres tematyczny pytań skierowanych do uczestników 26. Olimpiady obejmował zagadnienia preferowane przez Krajową Siec Obszarów Wiejskich.

Wyniki testu wykazały, że poziom uczestników był bardzo wyrównany. Różnice były dosłownie jednopunktowe. Swój sukces z ubiegłego roku powtórzył pan Marcin Chmielewski z gm. Wiśniewo zajmując ponownie trzecie miejsce. Zwycięzca Olimpiady Łukasz Witkowski z gminy Czerwińsk nad Wisłą ma na swym koncie równie dobry wynik uzyskany w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przeprowadzonej Olsztynie w kwietniu br.

Uczestnicy olimpiady wzięli również udział, w przeprowadzonym przez MODR O/Poświętne w Płońsku, badaniu ewaluacyjnym. W ocenie badanych poziom pytań testowych był dla 30% zdecydowanie wysoki a dla 70%, raczej wysoki . Młodzież stwierdziła, że zna pracę w rolnictwie, bowiem 65 % wskazało, że pomaga w gospodarstwie rolnym rodziców niemal od dzieciństwa, a 30 % pracuje powyżej 5. lat. Zdecydowana większość legitymowała się wykształceniem średnim – 82,5% (jest to wzrost do roku ubiegłego o 20%), natomiast wykształcenie wyższe miało 17,5%. Wykształceniem rolnicze posiadało 75 % odpowiadających. Fachową wiedzę młodzi ludzie uzupełniają korzystając z Internetu, prasy rolniczej, zajęć w szkole, szkoleń organizowanych przez MODR. XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej była nowym doświadczeniem dla 50 % respondentów. Jest to wzrost o 10 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Młodzi ludzie wypowiedzieli się z aprobatą o potrzebie organizowania tej inicjatywy. Aż 72,5 % uczestników uważało, że nie trzeba nic zmieniać w jej organizacji i zaznaczało, że powinna odbywać się co roku. Zdaniem młodych jest to: „świetny sposób na sprawdzenie i pogłębienie wiedzy”, „dostarcza ciekawych informacji”, zachęca by „zmierzyć się z innymi i doskonalić swoją wiedzę”. Postrzeganie profesji rolnika przez młodzież wiejską jest rożne, ale 55 % sądzi, że zawód rolnika cieszy się prestiżem wśród społeczeństwa. Jednak 35 % młodych ludzi uważa, że ten zawód raczej nie spotyka się uznaniem ogółu społeczeństwa
Dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku MODR Jarosław Grabowski pogratulował laureatom i podziękował wszystkim za udział w olimpiadzie.

XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej była realizowana na podstawie Umowy nr 39/UWMW/05/2018/RW-D-III zawartej przez MODR z Zarządem Województwa Mazowieckiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Tekst : Małgorzata Najechalska
Zdjęcia Bożena Chądzyńska

Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa

Administrator on czwartek, 18 październik 2018 08:57.

Od 01.09.2018r. firma Navigator International Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa Mazowieckiego realizację projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:
- Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 18 do 64 lat lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji (w tym 10% osób niepełnosprawnych i 80% wielokrotnie wykluczonych).
W ramach projektu organizator zapewnia:
- profesjonalną kadrę szkoleniową oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania;
- wsparcia tj.:

  • DIAGNOZĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA W OPARCIU O ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI;
  • PORADNICTWO ZAWODOWE;
  • COACHING – MOTYWATOR ZMIANY;
  • WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;
  • PORADNICTWO RODZINNE;
  • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone certyfikacją zewnętrzną (bezpłatne podejście do egzaminu);
  • SZKOLENIA ICT dla osób u których zostanie stwierdzona taka potrzeba;
    POŚREDNICTWO PRACY;

- 3 miesięczny płatny STAŻ zawodowy;
- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed podjęciem stażu;
- catering podczas szkoleń;
- poczęstunek podczas warsztatów;
- materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu;
- stypendium szkoleniowe.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
Rekrutacja ma charakter otwarty i potrwa do czasu zebrania się 5 grup szkoleniowych po średnio 12 osób. Okres realizacji projektu 01.09.2018 – 31.05.2019 r.
Szczegółowych informacji udzieli Zespół Projektu:
nr telefonu: 514 430 964, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej na stronie internetowej projektu: http://www.navigator-szkolenia.eu/wystarczy-chciec/ 

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD 16.10.2018r.

Administrator on czwartek, 11 październik 2018 11:58.

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi oraz § 12 Regulaminu Pracy Rady LGD Zielone Mosty Narwi zawiadamiam o Posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 16 października 2018r. (wtorek), godzina 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku - sala konferencyjna (ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk). 

Przewodniczący Rady LGD
Bogdan Ruszkowski

Zawiadomienie

Lista laureatów - konkurs "Grupa defaworyzowana Beneficjentem LSR"

Administrator on wtorek, 02 październik 2018 10:03.

Miło nam poinformować, że Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu "Grupa defaworyzowana Beneficjentem LSR" związanego z realizacją "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi (LSR). W konkursie wzięło udział 94 osoby.

Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosowano 3 nagrody główne (tablety) oraz 18 nagród pocieszenia (walizki podróżne).

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez LGD Zielone Mosty Narwi.

Lista laureatów

 

TOP