Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD 05.01.2019r.

Administrator on czwartek, 20 grudzień 2018 10:16.

Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi oraz § 3 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady LGD Zielone Mosty Narwi zawiadamiam o Posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 5 stycznia 2019r. (sobota), godzina 14.20 w Hotelu Nosselia (Krzyczki Szumne 44, 05-190 Nasielsk). 

Prezes
Albert Jaworski

Zawiadomienie

Wesołych Świąt!

Administrator on środa, 19 grudzień 2018 09:38.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe (przednaborowe) - podsumowanie

Administrator on czwartek, 13 grudzień 2018 13:11.

LGD Zielone Mosty Narwi w listopadzie 2018r. przeprowadziło 9 spotkań informacyjno-szkoleniowych pt. „Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020” (po jednym spotkaniu w każdej z Gmin obszaru LGD Zielone Mosty Narwi).

Na spotkaniu  prowadząca - Pani Marzena Cieślak zapoznał uczestników z następującą tematyką:
1.Omówienie celów LSR oraz procedur LGD Zielone Mosty Narwi, w szczególności w zakresie lokalnych kryteriów wyboru.
2. Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (w tym m.in. podstawy prawne, zakresy wsparcia, beneficjenci, kwalifikowalność kosztów, zobowiązania).
3. Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach PROW na lata 2014-2020 – działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
4. Planowane terminy naborów wniosków.

W spotkaniach uczestniczyło 158 osób. 

GALERIA

Ogłoszenie nr 10/2019 - nabór wniosków - Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru

Administrator on poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:12.

Ogłoszenie nr 10/2019 z dnia 10.12.2018r. naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy składać w terminie od 03.01.2019r. do 17.01.2019r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Szczegółowe informacje w zakładce Nabór nr 10/2019

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych wysokości nie wyższej niż:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia,
 • 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:
  podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia;
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 65 000zł. (określone w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi”, rozdział VI, str. 48).

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.
Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

 • § 2 ust. 1. pkt. 5 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 • § 2 ust. 1. pkt. 8 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych..

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 543 313,67 zł.

 Szczegółowe informacje w zakładce Nabór nr 10/2019

 Uwaga!

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 13 listopada 2018r. do 2 stycznia 2019r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje.

Ogłoszenie nr 9/2019 - nabór wniosków - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Administrator on poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:12.

Ogłoszenie nr 9/2019 z dnia 10.12.2018r. naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych wysokości nie wyższej niż:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia,
 • 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:
  podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia;
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi wynosić co najmniej 50 000zł. (określone w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi”, rozdział VI, str. 48).

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne.
Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

 • § 2 ust. 1. pkt. 6 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 102 974,76 zł.

Szczegółowe informacje w zakładce Nabór nr 9/2019 

Uwaga!

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 13 listopada 2018r. do 2 stycznia 2019r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje.

TOP