Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Konkurs „Polska Wieś Smakuje”

Administrator on środa, 09 grudzień 2020 08:25.

Przyrządźcie tradycyjną potrawę bliską Waszemu sercu, a jej zdjęciem i opisem podzielcie się z innymi!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Wykonajcie i prześlijcie zdjęcie i opis Waszej potrawy, która króluje w Waszych regionach. Szukamy dań lokalnych, tradycyjnych, pełnych smaku, a przede wszystkim pysznych i zdrowych! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik indywidualny kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez okres min. 3 lat i wszystkie zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

Celem konkursu jest promowanie i dbałość o tradycyjne przepisy kulinarne przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa i różnorodności lokalnych wzorców i praktyk kulinarnych. Potrawy powinny też cechować się walorami smakowymi, odżywczymi i prozdrowotnymi.

Zgłoszenia konkursowe można wysyłać w 5-ciu kategoriach:

kiszonki z warzyw i owoców
zupy
potrawy jarskie
potrawy z drobiu i ryb
potrawy świąteczne

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego na formularzu, wraz z dołączonymi zdjęciami lub filmem, na którym widnieje potrawa, a także recepturą na jej wykonanie.

Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie można przesyłać do 16-go grudnia 2020 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i udostępniania informacji o nim wśród Waszych bliskich, miłośników i pasjonatów lokalnej kuchni.

Więcej informacji

Zaproszenie do udziału w trzecim europejskim konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Administrator on środa, 09 grudzień 2020 16:20.

Rozpoczął się nabór projektów w ramach trzeciej edycji Rural Inspiration Awards (RIA). Tegoroczny temat – „Nasza wiejska przyszłość” – nawiązuje do prac Komisji Europejskiej nad długoterminową wizją dla obszarów wiejskich.

Każdego roku nagrody nawiązują do innego tematu: w roku 2021 nacisk kładziony jest na projektach finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i zawierających dobre praktyki, które promują długoterminową wizję dla obszarów wiejskich.

Konkurs został podzielony na cztery kategorie tematyczne:

zielona przyszłość
cyfrowa przyszłość
odporna przyszłość
solidarna przyszłość

Oprócz tego wszystkie wyróżnione projekty biorą udział w internetowym głosowaniu na najlepszy projekt.

Konkurs składa się z dwóch etapów – wszystkie wnioski z Polski składane są do Jednostki centralnej KSOW, która może wybrać do ośmiu wniosków do udziału w drugim, europejskim etapie konkursu prowadzonym przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

Termin składania zgłoszeń upływa 11 stycznia 2021 r.

Cele konkursu:

  • Lepsza promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przez zaprezentowanie wkładu, jaki inicjatywy wspierane przez EFRROW już wnoszą w kluczowych tematach, które mają znaleźć się w centrum przyszłej długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich.
  • Promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.
  • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach:
    - zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
    - promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
    - ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

Więcej informacji

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów KSOW na wybór operacji

Administrator on wtorek, 08 grudzień 2020 16:39.

W dniu 3 grudnia br. ukazało się ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Wnioski należy składać, do 16 urzędów marszałkowskich, w terminie od 4 do 22 stycznia 2021 r.

Szczegóły konkursu dostępne są w zakładce „Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. 

O Zielonym Ładzie na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów

Administrator on wtorek, 24 listopad 2020 18:20.

Uczestnicy posiedzenia Grupy Roboczej Europejskiego Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” rozmawiali m.in. na temat prac realizowanych lokalnie i regionalnie w ramach Zielonego Ładu. Był to temat drugiej części spotkania i zarazem wkład w dobiegający już końca Europejski Tydzień Regionów i Miast. W spotkaniu online uczestniczył marszałek Adam Struzik.

Grupa Robocza Europejskiego Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” to zespół interdyscyplinarny, koordynowany przez Przewodniczącego Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE). Jednym z członków tej komisji jest marszałek Adam Struzik.

Prelegentami podczas części spotkania dot. Zielonego Ładu, było siedmiu sprawozdawców Europejskiego Komitetu Regionów. Opracowują oni, w ramach prac w poszczególnych komisjach, opinie związane z Zielonym Ładem. Marszałek Adam Struzik – jako członek Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) – omówił wyzwania dla transportu publicznego w miastach i regionach metropolitalnych. Jest to też przedmiot jego opinii, którą przyjęła 24 września br. Komisja COTER (opinia oczekuje obecnie na końcowe przyjęcie na grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów).

W swoim wystąpieniu marszałek Adam Struzik przedstawił szanse i wyzwania stojące przed regionami i miastami w promowaniu ekologicznego i zrównoważonego transportu publicznego. Przybliżył też, jak na szczeblu europejskim i krajowym można go wspierać.

– Transport jest kluczowym obszarem dla COTER w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Odpowiada za prawie jedną piątą całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Europie i jest jedynym sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych nie spadły od 1990 r. Ma to ogromny wpływ regionalny i lokalny, np. z powodu zatłoczenia i złej jakości powietrza na obszarach miejskich – wyjaśnił marszałek.

Dlatego w swojej opinii marszałek podkreślił m.in. konieczność inwestowania w innowacyjne technologie zeroemisyjne oraz wdrażanie programów dotacji dla czystych pojazdów i stacji tankowania paliw alternatywnych (zwłaszcza na obszarach wiejskich).

Komisja COTER – zajmując się polityką transportową – promuje współpracę w ramach scentralizowanych działań na szczeblu UE, tak by władze lokalne i regionalne mogły prezentować najlepsze praktyki w zakresie ekologicznej i czystej mobilności miejskiej (w tym rozwiązania technologiczne, zielone zamówienia publiczne). Komisja zajmuje się też zdecentralizowanymi działaniami (z możliwością współfinansowania przez władze lokalne i regionalne) związanymi przejściem na czystą mobilność miejską.

Źródło: www.mazovia.pl

KSOW: #NasielskaWieś – historie wybrane

Administrator on wtorek, 24 listopad 2020 17:16.

Informujemy, że Gmina Nasielsk ukończyła realizację operacji pt. „#NasielskaWieś – historie wybrane”, w ramach której powstał album mający na celu podkreślenie historii wybranych wsi z terenu Gminy Nasielsk oraz przedstawienie konkretnych przykładów społeczno-kulturalnych form zrzeszeń ludzi aktywnie działających na terenach wiejskich dowodzących, iż wieś jest przyszłością gwarantującą możliwość zrównoważonego rozwoju.

Efektem realizacji operacji jest zapoznanie mieszkańców Gminy Nasielsk i osób odwiedzających z ciekawostkami historycznymi oraz promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto wierzymy, że lektura albumu zwiększy udział lokalnego społeczeństwa w kolejnych inicjatywach podejmowanych na rzecz poprawy życia i pracy na wsi, a także zapozna odbiorców z możliwościami wykorzystania wsparcia finansowego.

Operacja zrealizowana została w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Działanie 13 KSOW na lata 2014-2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Publikacja

TOP