Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów KSOW na wybór operacji

Administrator on wtorek, 08 grudzień 2020 16:39.

W dniu 3 grudnia br. ukazało się ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Wnioski należy składać, do 16 urzędów marszałkowskich, w terminie od 4 do 22 stycznia 2021 r.

Szczegóły konkursu dostępne są w zakładce „Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. 

O Zielonym Ładzie na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów

Administrator on wtorek, 24 listopad 2020 18:20.

Uczestnicy posiedzenia Grupy Roboczej Europejskiego Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” rozmawiali m.in. na temat prac realizowanych lokalnie i regionalnie w ramach Zielonego Ładu. Był to temat drugiej części spotkania i zarazem wkład w dobiegający już końca Europejski Tydzień Regionów i Miast. W spotkaniu online uczestniczył marszałek Adam Struzik.

Grupa Robocza Europejskiego Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” to zespół interdyscyplinarny, koordynowany przez Przewodniczącego Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE). Jednym z członków tej komisji jest marszałek Adam Struzik.

Prelegentami podczas części spotkania dot. Zielonego Ładu, było siedmiu sprawozdawców Europejskiego Komitetu Regionów. Opracowują oni, w ramach prac w poszczególnych komisjach, opinie związane z Zielonym Ładem. Marszałek Adam Struzik – jako członek Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) – omówił wyzwania dla transportu publicznego w miastach i regionach metropolitalnych. Jest to też przedmiot jego opinii, którą przyjęła 24 września br. Komisja COTER (opinia oczekuje obecnie na końcowe przyjęcie na grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów).

W swoim wystąpieniu marszałek Adam Struzik przedstawił szanse i wyzwania stojące przed regionami i miastami w promowaniu ekologicznego i zrównoważonego transportu publicznego. Przybliżył też, jak na szczeblu europejskim i krajowym można go wspierać.

– Transport jest kluczowym obszarem dla COTER w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Odpowiada za prawie jedną piątą całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Europie i jest jedynym sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych nie spadły od 1990 r. Ma to ogromny wpływ regionalny i lokalny, np. z powodu zatłoczenia i złej jakości powietrza na obszarach miejskich – wyjaśnił marszałek.

Dlatego w swojej opinii marszałek podkreślił m.in. konieczność inwestowania w innowacyjne technologie zeroemisyjne oraz wdrażanie programów dotacji dla czystych pojazdów i stacji tankowania paliw alternatywnych (zwłaszcza na obszarach wiejskich).

Komisja COTER – zajmując się polityką transportową – promuje współpracę w ramach scentralizowanych działań na szczeblu UE, tak by władze lokalne i regionalne mogły prezentować najlepsze praktyki w zakresie ekologicznej i czystej mobilności miejskiej (w tym rozwiązania technologiczne, zielone zamówienia publiczne). Komisja zajmuje się też zdecentralizowanymi działaniami (z możliwością współfinansowania przez władze lokalne i regionalne) związanymi przejściem na czystą mobilność miejską.

Źródło: www.mazovia.pl

KSOW: #NasielskaWieś – historie wybrane

Administrator on wtorek, 24 listopad 2020 17:16.

Informujemy, że Gmina Nasielsk ukończyła realizację operacji pt. „#NasielskaWieś – historie wybrane”, w ramach której powstał album mający na celu podkreślenie historii wybranych wsi z terenu Gminy Nasielsk oraz przedstawienie konkretnych przykładów społeczno-kulturalnych form zrzeszeń ludzi aktywnie działających na terenach wiejskich dowodzących, iż wieś jest przyszłością gwarantującą możliwość zrównoważonego rozwoju.

Efektem realizacji operacji jest zapoznanie mieszkańców Gminy Nasielsk i osób odwiedzających z ciekawostkami historycznymi oraz promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto wierzymy, że lektura albumu zwiększy udział lokalnego społeczeństwa w kolejnych inicjatywach podejmowanych na rzecz poprawy życia i pracy na wsi, a także zapozna odbiorców z możliwościami wykorzystania wsparcia finansowego.

Operacja zrealizowana została w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Działanie 13 KSOW na lata 2014-2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Publikacja

XVI Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

Administrator on poniedziałek, 23 listopad 2020 19:00.

W dniu 20 listopada w trybie zdalnym odbyło się XVI Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia Leader. W pierwszej części p. Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, poprowadziła dyskusję o kluczowych kierunkach dot. przyszłości LEADERA w okresie przejściowym.

W drugiej części p. Beata Rodak, Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich MRiRW, odpowiadała na wątpliwości wynikające ze zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z posiedzenia - zobacz

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia organizowane przez Instytut Ogrodnictwa

Administrator on czwartek, 05 listopad 2020 19:20.

W imieniu Instytutu Ogrodnictwa serdecznie zapraszamy na szkolenia online:

12.11.20 r. – „Hodowla i chów pszczół” (realizowane w ramach PW 2015-2020);

20.11.20 r. – „Innowacyjne technologie przechowywania i wykorzystania owoców i warzyw” (realizowane w ramach PW 2015-2020);

03.12.20 r. – „Precyzyjne nawadnianie roślin”

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona (50 osób) - o zakwalifikowaniu się na zajęcia online decyduje kolejność zgłoszeń.

Programy szkoleń dostępne są na stronie www.inhort.pl.
W najbliższym czasie organizowane będą również inne szkolenia dlatego zapraszamy do śledzenia strony internetowej Instytutu.

Żródło www.ksow.pl 

TOP