Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Ankieta monitorująca z realizacji operacji - przypomnienie

Administrator on środa, 20 styczeń 2021 18:50.

Przypominamy, iż każdy Beneficjent, który uzyskał dofinansowanie w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, jest zobowiązany do złożenia ankiety monitorującej z realizacji operacji .

Ankieta - formularz .pdf
Ankieta - formularz .doc

Ankieta ma na celu sprawdzenie poziomu realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

Ankietę monitorującą dla projektów zakończonych Beneficjent ma obowiązek złożyć do Biura Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową na adres: Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica:
- do 14 dni od momentu otrzymania płatności ostatecznej,
- do 14 dni na prośbę LGD Zielone Mosty Narwi celu monitorowania poziomu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
- w kolejnych latach kalendarzowych następujących po roku otrzymania ostatniej płatności. Każda kolejna ankieta składana jest do 31 stycznia danego roku (wyjątek stanowi Beneficjent, którego projekt jest projektem nieinwestycyjnym taka osoba/instytucja/organizacja wypełnia ankietę jeden raz).

Pytania dotyczące Ankiety prosimy kierować do Biura LGD Zielone Mosty Narwi, Tel.23 691 88 55 lub 502 240 357.

UWAGA! W przypadku realizacji więcej niż jednej operacji, Beneficjent składa ankietę dla każdej z nich oddzielnie.

Nowy wzór umowy do premii (LEADER 19.2)

Administrator on czwartek, 07 styczeń 2021 16:41.

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który zostały wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 160/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Więcej informacji

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 - zmiana

Administrator on czwartek, 07 styczeń 2021 16:19.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

W związku z przeniesieniem zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do MRiRW aktualizacji wymagał fragment dotyczący oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych finansowanych częściowo z EFRROW i częściowo z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Aktualizacja dotyczy zmiany odniesienia do Instytucji zarządzającej PO RYBY 2014-2020 z Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (str. 13).

Więcej informacji

 

KSOW: Publikacja - projekty zrealizowane w ramach KSOW w 2019 roku

Administrator on wtorek, 05 styczeń 2021 18:49.

Przedstawiamy Państwu drugą publikację, wydaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawierającą przykłady projektów zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Tym razem są to przykłady projektów zrealizowanych w 2019 roku.

Przedstawione przykłady projektów mogą stać się inspiracją do dalszej pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak również inspiracją do podejmowania działań we własnych gospodarstwach rolnych i lokalnych społecznościach.

Celem działań KSOW jest między innymi zwiększenie zainteresowania w zakresie wdrażania inicjatyw oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również wspieranie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W wyniku realizowanych projektów  w ramach KSOW upowszechniana jest między innymi wiedza w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie,  produkcji żywności i na obszarach wiejskich, tworzenia krótkich łańcuchów  dostaw oraz sprzedaży bezpośredniej, rolniczej produkcji ekologicznej, ograniczania degradacji środowiska naturalnego, rozwoju przedsiębiorczości na  obszarach wiejskich, a także promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Projekty  KSOW również aktywnie wspierają realizację celów i kierunków  interwencji „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”, która określa kluczowe kierunki rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa  i rybactwa w perspektywie do 2030 roku. Obszarami wpływającymi na osiągnięcie celów strategii są: sprawne zarządzanie rozwojem, stabilne finansowanie rozwoju oraz trwała zdolność kreacji i uczenia się.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładami projektów zrealizowanych w ramach PROW 2014–2020 (w tym KSOW).

Więcej informacji

Raport z monitoringu 2020r.

Administrator on wtorek, 29 grudzień 2020 09:19.

TOP