Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkolenia Rady LGD - styczeń 2019r.

Administrator on 15 styczeń 2019.

W związku z nowymi naborami wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzono dwa szkolenia dla Rady LGD Zielone Mosty Narwi.

W dniu 5 stycznia 2019r. odbyło się szkolenie z zakresu "Zasady dokonywania oceny projektów w ramach wdrażania „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi”. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznani zostali m.in. z zasadami oceny projektów w ramach LSR, w tym zapewnienia jednolitego podejścia do stosowania obowiązujących procedur oraz oceny formalnej i zgodności z LSR (omówienie poszczególnych punktów kontrolnych w kartach karty oceny, omówienie podejścia do oceny wg lokalnych kryteriów, zapewnienie bezstronności i poufności, prowadzenie rejestru interesów, itd.). Zagadnienia te wynikają z Wytycznej MRiRW LSR i procedur LGD ZMN. Kolejną kwestią było omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz LGD) oraz Ochrona danych osobowych w procesie wdrażania LSR.

W dniu 9 stycznia 2019r. odbyło się szkolenie z zakresu obsługi Aplikacji Omikron Nabory przez członków Rady LGD Zielone Mosty Narwi. W ramach szkolenia omówiono: procedury LGD Zielone Mosty Narwi, w szczególności w zakresie lokalnych kryteriów wyboru; Zasady dokonywania oceny w systemie Omikron; Zasady bezpieczeństwa i rozwiązywanie problemów.