Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Aktualności

Ogłoszenie nr 5/2016 - nabór wniosków - Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru

Administrator on poniedziałek, 10, październik 2016 09:35.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy składać w terminie od 04.11.2016r. do 22.11.2016r.

 Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

 • w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych - jednostki sektora finansów publicznych;
 • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
 • do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych - pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 65 000zł.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

 • § 2 ust. 1. pkt. 5 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 • § 2 ust. 1. pkt. 8 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 437 500 zł.

Szczegółowe informacje w zakładce Nabór nr 5/2016

Uwaga!

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje

Ogłoszenie nr 4/2016 - nabór wniosków - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Administrator on poniedziałek, 10, październik 2016 09:34.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy składać w terminie od 04.11.2016r. do 22.11.2016r.

 Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

 • w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
 • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
 • do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi wynosić co najmniej 50 000zł.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne.

Zakres Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

 • § 2 ust. 1. pkt. 6 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 2 680 000 zł.

Szczegółowe informacje w zakładce Nabór nr 4/2016

Uwaga!

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje

Ogłoszenie nr 3/2016 - nabór wniosków - Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych.

Administrator on poniedziałek, 10, październik 2016 09:31.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy składać w terminie od 04.11.2016r. do 22.11.2016r.

Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000 zł.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych.

Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

 • § 2 ust. 1. pkt. 2 litera a – Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 300 000 zł.

Szczegółowe informacje w zakładce Nabór nr 3/2016

Uwaga!

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje

Ogłoszenie nr 2/2016 - nabór wniosków - Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze

Administrator on poniedziałek, 10, październik 2016 09:29.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy składać w terminie od 04.11.2016r. do 22.11.2016r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w biurze LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

 Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000 zł.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze.

Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

 • § 2 ust. 1. pkt. 2 litera a – Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 700 000 zł.

Szczegółowe informacje w zakładce Nabór nr 2/2016

Uwaga!

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje

Ogłoszenie nr 1/2016 - nabór wniosków - Rozwój działalności gospodarczej na obszarze

Administrator on poniedziałek, 10, październik 2016 09:05.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy składać w terminie od 04.11.2016r. do 22.11.2016r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w biurze LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 150 000zł. 

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze.

Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

 • § 2 ust. 1. pkt. 2 litera c - Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
 • § 2 ust. 1. pkt. 3 - Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR.
 • § 2 ust. 1. pkt. 4 - Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na  budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 1 500 000zł.

Szczegółowe informacje w zakładce Nabór nr 1/2016 - Rozwój działalności gospodarczej na obszarze

Uwaga!

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje

TOP